Το γραφείο αναλαμβάνει πλήρως την εκπόνηση του ενεργειακού πιστοποιητικού, τη σύνταξη του φακέλου, την κατάθεση, και την κατασκευή του ενεργειακού έργου στα πλαίσια του προγράμματος ‘εξ’οικονομώ κατ’ οίκον’. Εκτός απο τις ενεργειακές αναβαθμίσεις που είναι προαπαιτούμενες για την ολοκλήρωση του προγράμματος αναλαμβάνουμε συνολικά την ανακαίνιση του σπιτιού σας.

Οι δαπάνες που εντάσσονται είναι

  • Κατασκευή Θερμοπρόσοψης

  • Μόνωση Οροφής

  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

  • Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων.

  • Τοποθέτηση σκιάστρων