Όλα έτοιμα για το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»-Κάνε αίτημα ενδιαφέροντος τώρα!

Την Περασμένη Παρασκευή 7/7/2017, πραγματοποιήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη δημιουργία ταμείου δανείων στα πλαίσια του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” . Με αυτή την πρόσκληση το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης) καλεί τις ενδιαφερόμενες τράπεζες προκειμένου να δημιουργηθεί ταμείο δανείων.

Ως καταληκτική προθεσμία κατάθεσης της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η 25/08/2017 ημέρα Παραρσκευή.
Ουσιαστικά αυτή η εξέλιξη αποτελεί το τελευταίο βήμα  της πολυαναμενόμενης έναρξης του προγράμματος και παράλληλα το Τεχνικό Γραφείο ξεκινάει να συλλέγει αιτήματα ενδιαφέροντος για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας.

Read more