Μάνος Σκουλάς

Μάνος Σκουλάς

Msc. Πολιτικός Μηχανικός (2009)

Απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ., με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων.Εργάστηκε 2 χρόνια στην S.D.ENG. στον τομέα σχεδιασμού Μεταλλικών Κατασκευών, και τα τελευταία 5 χρόνια διατηρεί το τεχνικό γραφείο. Ενεργειακός Επιθεωρητής απο το 2013. Εργολήπτης Δημοσίων Έργων απο το 2015.