Μάνος Σκουλάς

Μάνος Σκουλάς

Msc. Πολιτικός Μηχανικός (2009)

Απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ., με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων.Εργάστηκε 2 χρόνια στην S.D.ENG. στον τομέα σχεδιασμού Μεταλλικών Κατασκευών, και τα τελευταία 5 χρόνια διατηρεί το τεχνικό γραφείο. Ενεργειακός Επιθεωρητής απο το 2013. Εργολήπτης Δημοσίων Έργων απο το 2015.

Θανάσης Μπέτσιος

Θανάσης Μπέτσιος

MSc. Πολιτικός Μηχανικός (2014)

Απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ., με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Χωρική Ανάλυση και Διαχείρηση Περιβάλλοντος.
Συνεργάτης του γραφείου τα τελευταία 2 χρόνια. Ενεργειακός Επιθεωρητής απο το 2016.